GloPoWriMo for April 14

 

Second attempt at a poetic composition yn y Gymraeg -- again apologies for any grammatical errors, and a translation follows!

 

April 14

 

Mae'r beirdd yn dal i ganu

Hen alawon sy'n cludo geiriau

O'r newydd -- rhaid i ni wrando

Yn y fyfyrgell ein calonnau

 

The bards are still singing

Old tunes that carry words

Afresh -- we must listen

In the sanctuary of our hearts